משימה 7 – הקשרים הכימיים

צפה בסרטון וענה על השאלות הבאות:

הקשר היוני

 1. "רוב האטומים לא נשארים לבד", איזה יסודות כן נשארים לבד?
 2. א. יון חיובי נוצר לאחר שאטום ניטרלי מוסר / קיבל אלקטרון אחד או יותר.
  ב. יון שלילי נוצר לאחר שאטום ניטרלי מוסר / קיבל אלקטרון אחד או יותר.
 3. א. איזה כוח חשמלי פועל בין יון חיובי ליון שלילי? משיכה או דחייה? נמק!
  ב. איך נקרא קשר כזה?
 4. מה מתקבל מהרבה יונים חיוביים ושליליים ביחד?

הקשר הקוולנטי

 1. קשר קוולנטי נוצר לאחר ששני אטומים משתפים / מוסרים / מקבלים זוג אלקטרונים.
 2. איזה כוח חשמלי פועל בין זוג האלקטרונים לגרעיני האטומים בקשר הקוולנטי? משיכה או דחייה? נמק!
 3. רשום שתי דוגמאות לחומרים קוולנטיים חשובים בביולוגיה.
 4. באטום ניטרלי שלא קשור קוולנטית לאטום אחר יש מס' זהה של פרוטונים ואלקטרונים. האם כל האלקטרונים זמינים ליצור קשר יוני או קוולנטי? אם לא – מי מהם זמין לקשר?
 5. במה תלוי מספר הקשרים הקוולנטים שאטום של יסוד מסויים יכול לקשור עם אטומים אחרים?
 6. מה מתקבל מהרבה אטומים הקשורים קוולנטית אחד לשני?
מודעות פרסומת