משימה 13 – מערכת-ההפעלה של החיים

צפה בסרטון הבא וענה על השאלות שלאחריו:

  1. מהי המטרה של כל היצורים החיים?
  2. במשל "מפעל הרובוטים", מהו הנמשל? מהו המפעל ומיהם רוב הרובוטים?
  3. מה השם של הכבשן הענק בו נשרפים דלקים רגילים וגם פסולת? ומהם הדלקים הנשרפים בו?
  4. תוכניות המפעל נשמרות בחדר מאובטח. היכן נשמר ה-DNA של התא ומה תפקידו בתא?
  5. השלם: ה-RNA הוא ________________של קטע מידע מתוך ה-___________. מידע לייצור _______________ נוספים.
  6. עם איזה שני סוגי חומרים נוספים צריכים ה"רובוטים" לעבוד בשיתוף-פעולה?
  7. הקירות של ה"מפעל" והקירות של ה"חדרים הפנימיים" עשויים מ_____________. הצע רעיון מדוע דווקא חומר זה.
  8. איזה נושא היית רוצה ללמוד יותר לעומק בעקבות הסרטון? מדוע?
מודעות פרסומת