עבודת ביוחקר

שלום לתלמידי מגמת ביולוגיה, בתחילת י"ב תערכו מחקר בביולוגיה המבוסס על ידע ביולוגי ועל הבנת מחקר ביולוגי ותכנון ניסויים שנלמדו לאורך כיתה י"א, בין היתר במהלך ניסויי המעבדה לאורך השנה. עבודת הביוחקר מהווה 30% מהציון הסופי בביולוגיה.

בטבלה שבקישור זה ניתן לראות את כל שאלות החקר והמצב הנוכחי של כל קבוצה וקבוצה (ובשלב זה, אתם גם יכולים לערוך את המסמך כקבוצה).

הזמנת חומרים, ציוד וכלים

את ההזמנות שלכם יש לרשום בצורה מסודרת בטבלת האקסל הבאה – טופס הזמנת חומרים וכלים לביוחקר(א) הציצו בדוגמאות שבטופס, החליטו איזה כלים ואילו חומרים אתם צריכים, מה הכמויות, הנפחים הריכוזים וכו'. (ב) מלאו את הטופס שהורדתם ושמרו. (ג) שלחו לי את הקובץ לדוא"ל (ariel.galula@gmail.com). אני אעבור על הרשימה, אחזיר לתיקונים (אם צריך) ולבסוף אשלח לשושי ישראל, הלבורנטית.

ניתן למצוא רשימה של חומרים ביולוגיים (וגם של חיידקים ועוד יצורים רב וחד-תאיים) וכדומה בקטלוג של המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות בית-ספר, אוניברסיטת בר-אילן. אפשר ליצור אתם קשר גם בטלפון לצורך ייעוץ – 03-5318751.

מידע על כתיבת העבודה

אפשר להשתמש בחוברת יחידת לימוד – ביוחקר שאני ערכתי (זו החוברת שקיבלת ממני בתחילת השנה) או הוראות מפורטות ומסודרות לכתיבת העבודה שפרסם משרד החינוך – ניתן לצפות בדפדפן מכאן או להוריד קובץ מכאן. בעמ' 15 מתחיל החלק הרלוונטי לתלמיד, ועמ' 22 מתחיל הסבר על פרקי העבודה עצמה. במחוון ניקוד לגבי כל חלק וחלק מהעבודה ניתן לצפות בדפדפן מכאן או להוריד קובץ מכאן.

לעבודה יש לצרף 3 נספחים כחלק מהעבודה עצמה ולצרף גם את דוח הסיור הקבוצתי:

  1. דפי תכנון ביוחקר – כל מקטע מהמקטעים הבאים מוגש בדף נפרד – שאלת החקר; רקע ספרותי; ניסויים מקדימים; תכנון ניסוי סופי. אפשרי להגיש בכתב-יד. לפי המבנה הבא –  ניתן לצפות בדפדפן מכאן או להוריד את הקובץ מכאן.
  2. תוצאות גולמיות – התוצאות הגולמיות של הניסויים המקדימים ושל הניסוי המלא
  3. דף אישי – דף אישי לכל אחד מחברי הקבוצה, אפשרי להגיש בכתב-יד. ניתן לצפות בדפדפן מכאן או להוריד קובץ מכאן.

מקורות נוספים

ניתן למצוא רעיונות וטיפים רבים באתר הביוחקר של עתיד תיכון למדעים לוד.
ניתן למצוא קבצים ועוד באתר הפיקוח על הביולוגיה.
ניתן למצוא מקורות איכותיים בעברית ובאנגלית לפרק הביביליוגרפיה/מקורות בעמוד עוד מדע ברשת כאן בשעלביו.