משימה 3 – בונים אטומים במחשב

היכנסו להדמיה בנה אטום, לחצו על חלונית "בנה אטום" ועבדו לפי ההוראות הבאות:

בתחתית המסך יש שלושה סלים ובהם פרוטונים, ניטרונים ואלקטרונים ולהם צבעים שונים (האם באמת לחלקיקים הבונים את האטום יש צבע כזה?).

מצד ימין יש שלוש חלוניות שניתן לפתוח ולסגור בלחיצה על כפתור המינוס האדום/כפתור הפלוס הירוק.

מטען משוקלל

פתח את חלונית "מטען משוקלל" וסגור את השאר. תפוס פרוטון עם העכבר וגרור אותו לכיוון האטום. שחרר אותו לא באזור ה-X שבמרכז האטום.

 1. להיכן מגיע הפרוטון? איך נקרא אזור זה של האטום?
 2. הסתכל בחלונית "מטען משוקלל", מהו המטען כעת? אם תזרוק עוד חמש פרוטונים פנימה, מה יהיה המטען?
 3. לסיכום: כיצד משפיע מס' הפרוטונים על המטען החשמלי של האטום?
 4. כעת שחק באותה צורה עם ניטרונים ואלקטרונים וצפה במה שקורה בחלונית "מטען משוקלל". ענה על שאלות 2-3 לגבי כל אחד מהחלקיקים.

חשוב! לחץ על כפתור האיפוס העגול והכתום שמצד ימין למטה.

מספר מסה

פתח את החלונית "מספר מסה" וסגור את השאר. תפוס אלקטרון עם העכבר וגרור אותו לכיוון האטום. שחרר אותו באזור האטום.

 1. להיכן מגיע האלקטרון באטום? איך נקרא אזור זה של האטום?
 2. הסתכל בחלונית "מספר מסה", מהו מספר המסה של האטום כעת? אם תזרוק עוד חמש אלקטרונים פנימה, מה יהיה המטען?
 3. לסיכום: כיצד משפיע מס' האלקטרונים על מספר המסה של האטום?
 4. כעת שחק באותה צורה עם ניטרונים ואלקטרונים וצפה במה שקורה בחלונית "מספר מסה". ענה על שאלות 2-3 לגבי כל אחד מהחלקיקים.

חשוב! לחץ על כפתור האיפוס העגול והכתום שמצד ימין למטה.

יסוד

פתח את החלונית "יסוד" וסגור את השאר. תפוס ניטרון עם העכבר וגרור אותו לכיוון האטום. שחרר אותו באזור האטום.

 1. להיכן מגיע הניטרון באטום? איך נקרא אזור זה של האטום?
 2. הסתכל בחלונית "יסוד", מהו היסוד כעת? אם תזרוק עוד חמש ניטרונים פנימה, מה יהיה היסוד?
 3. לסיכום: כיצד משפיע מס' הניטרונים על זהות היסוד של האטום?
 4. כעת שחק באותה צורה עם ניטרונים ואלקטרונים וצפה במה שקורה בחלונית "יסוד". ענה על שאלות 2-3 לגבי כל אחד מהחלקיקים.

סיכום

סכם במחברתך בטבלה את הידע החדש שלמדת לגבי מרכיבי האטום: התייחס לשלושת החלקיקים: פרוטון, ניטרון ואלקטרון. התייחס למטען החשמלי, המסה והמיקום באטום.

חלקיק אטומי מיקום באטום מטען חשמלי מסה
אלקטרון
פרוטון
ניטרון

בנק מילים (מותר להשתמש במילה יותר מפעם אחת): חיובי, שלילי, ניטרלי, ענן, גרעין, אחד, אפס.

מודעות פרסומת