לוח הודעות

שכבת ט'

 1. תרגול כימיה 4 על הקשר השיתופי הוא שיעורי-בית לחופשת חנוכה. חופש טוב ובהצלחה לכולם!

שכבת י'

 1. החלה ההרשמה לנושא הערכה חליפית כחלק מבגרות פנימית במבוא לביולוגיה! מהרו להירשם, כל הקודם – זוכה!

https://geeksretreat.files.wordpress.com/2013/09/css3-message-board-with-sticky-notes.png?w=466&h=350


מגמת י"א

הודעות מיום ב', 27/11/17:

 1. תלמיד מגמה שעוד לא הכניס את פרטי הקשר איתו (שם, טלפון, דואר-אלקטרוני וכיתה) מוזמן לעדכן בהקדם דרך הטופס הבא. אני משתמש בפרטים אלו כדי לשלוח עדכונים מעניינים והודעות חשובות בסמס/ווטסאפ.
 2. מועד הגשה אחרון (לפני שאי-אפשר) לכל התרגולים של תשרי-מרחשוון: יום ד' בשבוע הבא (06/12/17).
 3. מועד הגשה אחרון (לפני הפחתת ציון) לכל דוח מעבדה על המעבדות שנעשו מתחילת השנה: שבועיים לאחר כל מעבדה.

הודעות מיום ג', 28/11/17:

 1. מועד הגשה אחרון (לפני שאי-אפשר) לכל התרגולים של כסלו: יום ב', 18/12/17.

הודעות מיום ג', 11/12/17:

 1. התווסף תרגול נוסף בדף תרגולים וירטואליים להגשה עד אחרי חופשת חנוכה.
 2. מי שלא סיים בשיעור את תרגול האנסין מעבר מים דרך קרומים, שייהנה ביחד איתו בחופשה 😉
 3. חופש טוב ומלא אור לכולם!

מגמת י"ב

הודעות מיום ב', 27/11/17:

 1. מועד הגשה אחרון (לפני הפחתת ציון) לעדכון שאלת חקר, השערה ובסיס ביולוגי בביוחקר: יום ג', 28/11/17. אפשר להגיע לטבלת מצב ביוחקר מכאן.
 2. תלמיד מגמה שעוד לא הכניס את פרטי הקשר איתו (שם, טלפון, דואר-אלקטרוני וכיתה) מוזמן לעדכן בהקדם דרך הטופס הבא. אני משתמש בפרטים אלו כדי לשלוח עדכונים מעניינים והודעות חשובות בסמס/ווטסאפ.
 3. ביום א' הקרוב, 03/12/17, יוצאים להרצאה "מלחמת הגנום בסרטן" במכון ווייצמן  בין 11:00-13:30. ההסעה תצא בשעה 10:20 מהישיבה. שכל אחד יביא 20 ש"ח לארוחת צהריים, הישיבה תתן החזר אחר-כך.
 4. מועד הגשה אחרון (לפני שאי-אפשר) לכל התרגולים של תשרי-מרחשוון: יום ד' בשבוע הבא (06/12/17).
 5. מועד הגשה אחרון (לפני הפחתת ציון) לכל דוח מעבדה על המעבדות שנעשו מתחילת השנה: שבועיים לאחר כל מעבדה.

הודעות מיום ג', 28/11/17:

 1. מועד הגשה אחרון (לפני שאי-אפשר) לכל התרגולים של כסלו: יום ב', 18/12/17.
מודעות פרסומת