פרוייקט חקר ופתרון בעיות איכות־הסביבה

שלום לתלמידי כיתות ח'.

במחצית הזו תערך תחרות קבוצתית בין קבוצות שונות של תלמידי כיתה ח'. התחרות תעסוק בפרוייקט חקר ופתרון בעיות בתחום איכות־הסביבה. התחרות תהיה במתכונת דומה לתחרות האזורית והארצית של FLL בה זכתה נבחרת הישיבה בגביע הצטיינות על החקר והפתרון שלהם.

ProblemRepresentation.png

חקר ופתרון בעיות בעבודת צוות משותפת!

 1. שלב ראשון – חזרו על על המצגת שראינו יחד בכיתה. בקישור זה ניתן לצפות במצגת על חקר ופתרון בעיות איכות־הסביבה.
 2. משימת הגשה עם ציון ראשונה – עד יום חמישי, כ"ג באדר א' (3 במרץ) יש לרשום את שמות חברי הקבוצה, הכיתה ואת הרעיונות הראשוניים בטופס הבא (קישור לטופס נמצא גם במצגת).
  בקישור זה ניתן לצפות ברעיונות שכבר הכניסו קבוצות אחרות.
 3. משימת הגשה עם ציון שנייה – עד יום חמישי, כ"א אדר ב' (31 במרץ) יש להוסיף את הגדרת הבעיה הטכנולוגית, הצרכים עליהם היא אמורה לענות ואת הדרישות שלכם מהפתרון.
  בקישור זה ניתן לצפות ברעיונות שכבר הכניסו קבוצות אחרות.
 4. עבודה זוגית באתר תהליך התִיכוּן של אורט – לחיצה על כל אחד מקודקודי המחומש של תהליך התיכון פותח תפריט ובו תת־נושאים.
  בחירה_067בכיתה כבר עשינו ביחד (בדף עבודה) את הבעיה > הבעיה + הגדרת הצורך + הגדרת הדרישות.
  המשימה להיום (ולמי שלא יסיים – שיעורי־בית) הם לעבור על הנושאים ותתי־הנושאים חקירה ואחר־כך רעיונות, בנייה והערכה.
  כאשר לוחצים על נושא נפתח דף כמו זה ובו קטע קריאה בראש הדף, ואחר־כך תרגיל ודוגמה בתחתית הדף.
  בחירה_068
 5. עבודה קבוצתית עם ציון שלישית – עד יום חמישי, י"ח אייר (26 במאי), ערב ל"ג בעומר. יש להכין תיק תיעוד המכיל את כל שלבי תהליך התיכון לגבי פרוייקט החקר שלכם:
  א. הבעיה – הגדרת הבעיה + הגדרת הצרכים + הגדרת הדרישות (נעשה כבר בשלב 3 לעיל).
  ב. חקירה – איסוף מידע + ארגון מידע.
  ג. רעיונות – העלאת רעיונות לפתרון + בחירת פתרון.
  ד. בנייה – פיתוח ותכנון דגם מפורט + בניית דגם (לא חובה).
  ה. הערכה – התאמה לדרישות + הצעות לשיפורים.תיק התיעוד יצריך להיות מודפס במחשב. אך יכול לכלול גם דפים בכתב-יד, התיק תיעוד יכלול גם תמונות, איורים ושרטוטים; התיק יכלול מקורות מידע מגוונים (לא רק אתרי אינטרנט, גם מקורות בכתב, סקר דעת קהל, התייעצות עם מומחים ועוד); כל נושא מחמשת הנושאים לעיל צריך להיות מסודר בדפים נפרדים עם כותרות ותתי-כותרות נפרדות.

  דוגמה לתיק תיעוד (ריק) ניתן לראות כאן.

  מחוון של ניקוד על העבודה יימסר בהמשך.

מודעות פרסומת